Ngón Tay Chỉ Trăng – Thầy giảng tại Liễu Liễu Đường(mp3)

Tham Thiền-Kỳ 1 – Tu Học Vỡ Lòng
Tham Thiền Kỳ 2 – Khói Lam Chiều
Tham Thiền Kỳ 3 – Khói Lam Chiều
Tham Thiền Kỳ 4 – Cư Trân Lạc Đạo
Tham Thiền Kỳ 5 – Khuya
Tham Thiền Kỳ 6 -Chiều
Tham Thiền Kỳ 7 -Tiếng Chuông Chùa
Tham Thiền Kỳ 8 -Viên Thức Thiền Sư
Tham Thiền Kỳ 9 -Xem Trăng
Tham Thiền Kỳ 10 -Chơi
Mời nghe tiếp trang 2

 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

2 thoughts on “Ngón Tay Chỉ Trăng – Thầy giảng tại Liễu Liễu Đường(mp3)

 1. Ben trang web lieulieuduong.org, bai giang “Tham thien ky 1-10” ko tai xuong duoc, no files, chi tai duoc nhung bai sau cho den het, con trang web nay co, nhung tai ko duoc, xin ban ho phap gui cho duoc ko a. Cam on rat nhieu.

  1. có lẽ bạn vào không đúng trang hạ tải. bạn thử vào trang này nhé: https://thienvienchontam.com/tham-thien-thay-giang-tai-lieu-lieu-duong/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *