Sách đọc MP3

Chúng ta có thể áp dụng Phật pháp vào trong kinh doanh! Chúc tất cả các bạn đồng tu thành công trên con đường tu học cũng như trong kinh doanh!

Tất cả Pháp là vô thường, nên trang Kinh Phật Liễu Nghĩa này cũng không ngoại lệ. Nay còn, mai mất. Cho nên rất mong các đạo hữu tranh thủ tải tất cả các bài giảng của Thầy càng sớm càng tốt để nghe dần trong lúc rảnh, và nương theo lời dạy của Thầy mà áp dụng, thực hành trong cuộc sống hàng ngày, để thân tâm chúng ta được an Lạc hay còn gọi là chứng đạo. Chúc các bạn thành công. A Di Đà Phật

Sách đọc về tư duy kinh doanh