Ngón Tay Chỉ Trăng 7

Bài 1- Tà huy tự cảm
Bài 2- Trường học không tên
Bài 3- Uống Trà
Bài 4- Dự đoán
Bài 5- Gà gáy trưa
Bài 6- Bước nhàn du
Bài 7- Ngẫu hứng

Đọc chánh văn Ngón Tay Chỉ Trăng 7

01.NTCT7 Tham thiền 1 đến 10.
02. NTCT7 Tham thiền 11 đến 20.
03. NTCT7 Tham thiền 21 đến 30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *