Ngón Tay Chỉ Trăng 6

Bài 1- Tựa + Viễn ly
Bài 2-  Vô sắc giới 01
Bài 3- Vô sắc giới 02
Bài 4- Đừng đáng lẽ
Bài 5- Cái quê của Phật
Bài 6- Đừng chơi nghĩa địa
Bài 7- Ba heo lừa gạt
Bài 8- Tu hành
Bài 9- Mộng thưc
Bài 10- Cá
Bài 11- Rồi cũng vậy
Bài 12- Mở Rộng Lòng
Bài 13- Thể Chơn Như
Bài 14 Tiếng Chuông Chiều
Bài 15- Thú Vui Thiền Giả
Bài 16- Cụ Rùa Và Tôi
Bài 17- Địa Chấn Cuồng Ba
Bài 18- Thiên Đường Địa Ngục
Bài 19- Xây Cất
Bài 20- Chánh Tri Kiến
Bài 21- Tết Đoan Ngọ
Bài 22- Tà Dương Bối Canh
Bài 23- Mổ Mắt
Bài 24- Ích Kỷ Cần Phải Học
Bài 25- Hư Không Tạng Bồ Tát
Bài 26- Tiếng Hát Giữa Trùng Dương
Bài 27- ChúcTết Năm 2013

Đọc chánh văn Ngón Tay Chỉ Trăng 6

01.NTCT6 Tham thiền 1 đến 10.
02. NTCT6 Tham thiền 11 đến 20.
03. NTCT6 Tham thiền 21 đến 30.

Ngón Tay Chỉ Trăng 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *