Ngón Tay Chỉ Trăng 5

Bài 1- Hồng chung 01
Bài 2 Hồng chung 02
Bài 3- Tam giới chỉ là Như Lai phương tiện nói
Bài 4- Tam tự tánh chỉ là phương tiện nói
Bài 5- Dưới Bóng Trăng
Bài 6 Kiến tư hoặc
Bài 7- Thân phận bèo mây
Bài 8- Lỡ Lệch Lối Đi
Bài 9- Kiếp Nhân Sinh
Bài 10- Thu Đến
Bài 11- Phi tướng
Bài 12- Thất niệm vô minh
Bài 13: Giũ pháp trần
Bài 14- Phật ngọc
Bài 15- Phút Vẩn Vơ
Bài 16- Khôn Dại Dỡ Hay
Bài 17- Chợt tỉnh
Bài 18- Thiền hành niệm khởi
Bài 19- Được
Bài 20- Chịu Đựng
Bài 21- Cửa tâm quên cài
Bài 22- Thực hư
Bài 23- Nhìn sâu tâm tánh
Bài 24- Tha tâm trí pháp môn
Bài 25- Mặt thật cuộc đời
Bài 26- Số Phận
Bài 27- Một Thoáng Chủ Quan
Bài 28- Tự Trào Hồi Quang Phản Tỉnh
Bài 29- Đời
Bài 30- Đừng Đáng lẽ

Đọc chánh văn Ngón Tay Chỉ Trăng 5

01.NTCT5 Tham thiền 1 đến 10.
02. NTCT5 Tham thiền 11 đến 20.
03. NTCT5 Tham thiền 21 đến 30.

Ngón Tay Chỉ Trăng 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *