Đại Bát Niết Bàn 261-289


Bài số 261

Bài số 262

Bài số 263

Bài số 264

Bài số 265

Bài số 266

Bài số 267

Bài số 268

Bài số 269

Bài số 270

Bài số 271

Bài số 272

Bài số 273

Bài số 274

Bài số 275

Bài số 276

Bài số 277

Bài số 278

Bài số 279

Bài số 280

Bài số 281

Bài số 282

Bài số 283

Bài số 284

Bài số 285

Bài số 286

Bài số 287

Bài số 288

Bài số 289
Hết!

Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bộ Kinh Đại Bát Niết Bàn này. Chúc tất cả các bạn đồng tu thực hành tốt và mau có được kết quả. Xin chúc tất cả các bạn đồng tu thân tâm luôn an lạc!Nam Mô A Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *