Đại Bát Niết Bàn 1-20


Xin Lưu ý: Bấm chuột vào ba dấu chấm phía bên phải để Tải Kinh mp3 file về máy!


Bài số 1

Bài số 2

Bài số 3

Bài số 4

Bài số 5

Bài số 6

Bài số 7

Bài số 8

Bài số 9

Bài số 10

Bài số 11

Bài số 12

Bài số 13

Bài số 14

Bài số 15

Bài số 16

Bài số 17

Bài số 18

Bài số 19

Bài số 20
Trở về trang đầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *