Bát Nhã Tâm Kinh

Xin Lưu ý: Bấm chuột vào ba dấu chấm phía bên phải để Tải Kinh mp3 file về máy!

Bài số 1
Bài số 2
Bài số 3
Bài số 4
Bài số 5
Bài số 6
Bài số 7
Bài số 8
Bài số 9
Bài số 10
Bài số 11
Bài số 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *