Thuyết Pháp

Tất cả Pháp là vô thường, nên trang Kinh Phật Liễu Nghĩa này cũng không ngoại lệ. Nay còn, mai mất. Cho nên rất mong các đạo hữu tranh thủ tải tất cả các bài giảng của Thầy càng sớm càng tốt để nghe dần trong lúc rảnh, và nương theo lời dạy của Thầy mà áp dụng, thực hành trong cuộc sống hàng ngày, để thân tâm chúng ta được an Lạc hay còn gọi là chứng đạo. Chúc các bạn thành công. A Di Đà Phật

Bát Đại Nhân Giác

Bát Nhã Tâm Kinh

Chánh và Tà

Chứng Đạo Ca

Đại Bát Niết Bàn

Đại Thừa Vô Lượng Nghhĩa Kinh

Duy Ma Cật Sở Thuyết

Duy Thức Học Yếu Luận

Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh

Kinh Pháp Hoa

Kinh Thủ Lăng Nghiêm

A Di Đà Kinh