Xem kênh YouTube!

Của Thầy vào tìm từ khóa "Chon Tam"

LIÊN LẠC: HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ THÔNG 
CONTACT: THE MOST VENERABLE THÍCH TỪ THÔNG

LIỄU LIỄU ĐƯỜNG ,ĐỒI TÀ DƯƠNG, THÔN LẠC SƠN, XÃ PHÚ SƠN,HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG, VIET NAM Điện Thoại (Telephone) :0913773791